Wykonaj redukcję wyrazów podobnych :
a) -3x + 6y + 5x - y =..............................................
b) 10a - 8b - 5a + 3b =........................................................
c) 3m + 2mn - 4mn + n - m + mn=...............................................
d)0,5x2 + 2,5x - 2 i 1/2 x2 +2x + x2 - 3 i 1/2x =.............................

3

Odpowiedzi

2010-01-18T18:14:36+01:00
A) -3x + 6y + 5x - y =-3x+5x+6y-y=2x+5y=7xy
b)10a - 8b - 5a + 3b =10a-5a+8b-3b=5a+5b=10ab
1 4 1
2010-01-18T18:15:19+01:00
A) =2x+5y
b) =5a-5b
c) =2m-mn+n
d) =-x
1 5 1
2010-01-18T18:17:56+01:00