Zad. 1

Wyjaśnij, dlaczego słowo ''Targowica'' stało się synonimem zdrady narodowej.

Zad. 2

Wpisz do tabelki wszystkie znane Ci zasługi Stanisława Augusta Poniatowskiego, a także argumenty przeciwko niemu. Następnie dokonaj oceny panowania króla.

i tak mniej wiecej wygląda ta tabelka :


___________________________________________________________________
Stanisław August Poniatowski | Stanisław August Poniatowski był złym
był dobrym królem, ponieważ: | królem, ponieważ :
_______________________________|___________________________________
........................................... |................................................
........................................... |................................................
........................................... |................................................
........................................... |................................................
........................................... |................................................
_______________________________|___________________________________
Ocena:
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
___________________________________________________________________


no to to jest ta tabelka

prosze zróbcie mi to ! mam to n jutro !!! DAJE NAJLEPSZĄ !!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T18:35:06+01:00
Słowo Targowica symbolizuje zdradę narodu, ponieważ to właśnie w tej miejscowości 1 maja 1792r. ogłoszono konfederację skierowaną przeciw ustawom Sejmu Czteroletniego, jakże ważnej dla Polski Konstytucji 3 Maja. Wtedy to właśnie magnaci zdradzili kraj, ponieważ chcieli przywrócenia dawnego ustroju z prawami kardynalnymi.

był dobrym królem ponieważ :
- utworzył w Warszawie Szkołę Rycerską - wojskową w 1765r.
- odnowił mennicę - wprowadzenie niesfałszowanej waluty
- przyczynił się do powstania czasopisma "Monitor" które poruszało ważne sprawy polityczne i społeczne
- utworzył Komisję Edukacji Narodowej
popierał rozwój sztuki, literatury - obiady czwartkowe

był złym królem ponieważ:
- pozwolił aby rządziła nim caryca Katarzyna II
- przyczynił się do upadku Rzeczpospolitej

Król Stanisław August Poniatowski to zły król gdyż pozwolił aby Rzeczpospolita upadła. Nie był dobrym królem, gdyż nie znał się na rządzeniu krajem. Był humanistą, który nie nadawał się na króla. Pozwolił aby był zabawką w rękach carycy. Nie nadawał się na króla, Wybór jego na taką funkcję był ogromnym błędem, za który Rzeczpospolita słono zapłaciła.
5 5 5