Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-19T12:08:12+01:00
1) 2 Na + H₂SO₄ → Na₂SO₄ + H₂

m (masa) Na,który wziął udział w reakcji = 4,6 g
X- masa Na₂SO₄
( /-oznacza kreskę ułamkową)
Obliczamy masy sodu i siarczanu sodu(odczytujemy z tablicy Mendelejewa)
M Na = 2 × 23 = 46g ( mnożymy przez 2,bo tyle cząsteczek Na wzięło udział w reakcji)
M Na₂SO₄ = 2×23 + 32 + 4×16 = 142g

układamy proporcję :
M Na / M Na₂SO₄ = m Na/ X
46g / 142g = 4,6g / X
X = 142g × 4,6g / 46g = 14,2g
W reakcji powstało 14,2 g Na₂SO₄

2) MgO + 2HNO₃ → Mg(NO₃)₂ + H₂O

m Mg(NO₃)₂ = 29,6g
X- masa MgO

M Mg(NO₃)₂= 24 + 2×14 + 6×16 =148g
M MgO = 24 + 16 =40g

układamy proporcję:
M MgO / M Mg(NO₃)₂ = X / m Mg(NO₃)₂
40g / 148g = X / 29,6g
X= 40g × 29,6g / 148g = 8g
W reakcji wzięło udział 8g tlenku magnezu