Nie mam zielonego pojęcia jak zrobić to zadanie -,-'
Prosze o pomoc, pilne!


a) x do potęgi drugiej - x
dla x = 7

b) a do potęgi drugiej - 3a + 1
dla a= -4

c) 1+x(x+4)
dla x = -11

d) x-2y
dla x=1 , y= -1

e) 2x do potęgi drugiej - y (x+1)
dla x= -2 , y= 5

f) )m+1)(n-2)
dla m= 2, n= 1

Proszę o pomoc. Rozwiązania poproszę tak ja tu, w punktach. Najlepszą nagrodzę ;)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T18:23:53+01:00
A)7 do potęgi drugiej=7*7=49
b)3a+1
a=-4 do potęgi 2- 16
3*16+1=49
c)1+x(x+4)
dla x = -11
1+(-11)(-11+4)=1-11*(-7)=1+77=78
d) x-2y
dla x=1 , y= -1
1-2(-1)=1+2=3
e) 2x do potęgi drugiej - y (x+1)
dla x= -2 , y= 5
x=-2 do potęgi 2 = 4
2*4-5(-2+1)
8-5*(-1)
8+5=13
f) )m+1)(n-2)
dla m= 2, n= 1
(2+1)(1-2)=
3*(-1)=
-3

1 5 1
2010-01-18T18:29:20+01:00
A) x do potęgi drugiej - x
dla x = 7
7do potęgi drugiej- x=49-7=42
b) a do potęgi drugiej - 3a + 1
dla a= -4
-3*-4+1=12+1=13
c) 1+x(x+4)
dla x = -11
1+(-11)(-11+4)=1+121+4=126
d) x-2y
dla x=1 , y= -1
1-2*-1=1
e) 2x do potęgi drugiej - y (x+1)
dla x= -2 , y= 5
2*4-5(-2+1)=8-10-5=-7
f) )m+1)(n-2)
dla m= 2, n= 1
(2+1)(1-2)=(1+2)(1-2)=1*4=4