Odpowiedzi

2009-09-29T15:29:07+02:00
ROLA I ZNACZENIE RODZINY W ŻYCIU CZŁOWIEKA.
Rodzina stanowi wspólnotę osób, która jest podstawową formą życia
indywidualnego i społecznego. Jest pierwotną i najpowszechniejszą grupą społeczną
prawie każdego z nas. To ona należy do pierwszego środowiska dającego
człowiekowi możliwość wszechstronnego rozwoju, zaspokajania jego wielu potrzeb i
wprowadzania go w świat wartości i norm społecznych. Identyfikując się z nią,
człowiek współtworzy i przejmuje kultywowane w rodzinie poglądy, postawy, wzory
zachowania i postępowania.
To, czego uczymy się w rodzinie, pozostaje na całe życie.
Kontakty z najbliższymi osobami z rodziny odgrywają istotną rolę w kształtowaniu
osobowości człowieka.
Dobrze funkcjonująca rodzina zaspokaja potrzeby swych dzieci, jak
żadna inna grupa społeczna nie jest w stanie zaspokoić. Dzieje się tak dlatego, że
środowisko rodzinne stanowi źródło miłości i akceptacji, daje poczucie
bezpieczeństwa przez spójność wewnętrzną i obecność osób, na które można liczyć.
Ważnym elementem funkcjonowania rodziny jest to, że rodzina
odzwierciedla w swej strukturze przeobrażenia ogólnospołeczne, z czasem
dostosowując się do nich. Łącząc elementy tradycji z elementami postępującej
nowoczesności, ułatwia swoim członkom adaptację do zmieniającej się
rzeczywistości społecznej, jednocześnie będąc dla niej oparciem i strefą ochronną.
Poddana wpływom zewnętrznym, zmienia się, zmieniając jednocześnie jednostki,
poprzez wewnątrzrodzinną socjalizację, a zmiany te są zarówno dodatnie, jak i
ujemne.
Rodzina wpływa na osobowość, kształtując losy jej członków
. Jeśli jej kondycja pogarsza się to wpływa to destrukcyjnie na funkcjonowanie
nie tylko jednostki, ale również społeczeństwa.
2009-09-29T17:06:45+02:00
Rodzina jest bardzo ważna w społeczeństwie ,ponieważ jest pierwszą grupą społeczną do której należymy.