Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-18T23:24:00+01:00
Poszczególne elementy układu są przede wszystkim inwestorzy kturzy poprzez wzajemne oddziaływanie między sobą tz.przekazywanie informacji, a także obserwację samego rynku oraz pobieranie informacji ogólnie dostępnej podejmują decyzje o swych zachowaniach np.kupno czy sprzedaż, zmieniając tym samym chwilowy stan układu (giełdy), który sami tworzą, łącznie z możliwością przewidywania nadchodzących krachów finansowych na giełdach.
-Własności dużych sieci oddziałujących agentów
-Modele spinowe w symulacji zjawisk na rynkach kapitałowych
-Opcje i ich wycena
-Elementy teorii gier
-Analiza portfolio – budowa optymalnych portfeli inwestycyjnych i portfeli najmniejszego ryzyka
-Analiza fraktalna i multifraktalna danych ekonomicznych
-Analiza statystyczna własności danych finasowych
Podstawowym działaniem giełdy jednak jest usprawnienie obrotu krajowego i zagranicznego,ułatwienie kontaktów handlowych oraz kształtowanie koninktury.