Uczeń przeczytał książkę w ciągu 3dni.Pierwszego dnia przeczytał 25% całej książki i jeszcze 10 stron , drugiego dnia 5/11 reszty i jeszcze 10 stron, a w trzecim dniu ostatnie 50 stron. Ile stron miała książka ?
Prosił bym o obliczenia gdyż wynik znam(160).

2

Odpowiedzi

2010-01-18T18:30:58+01:00
I dzień = 25% z 160 stron = 40 stron
40 stron + 10 stron = 50 stron
II dzień = 5/11 stron + 10 stron = x
x - 10 stron = 5/11 stron
x = 110 stron - 10 stron = 5/11 stron
5/11 stron = 50/110 stron
II dzień = I dzień + II dzień = 110 stron
50 stron + 60 stron = 110 stron
III dzień = 160 stron - 110 stron = 50 stron
Odp.: Ta książka miała 160 stron.
3 2 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T20:41:14+01:00
X - strony książki
I dzień - 25% z x + 10 = 0,25x + 10
II dzień - 5/11 * (75% - 10) z x + 10 = 5/11 * (0,75x - 10) + 10
III dzień - 50

x-(0,25x + 10 + [5/11*(0,75x - 10)] + 10 + 50) = 0
x-(1/4 x + 5/11 * 3/4x - 50/11 + 70) = 0
x-(1/4x +15/44x - 50/11 + 70) = 0
x-(11/44x + 15/44x + 70 - 4 6/11) = 0
x-(26/44x + 65 i 5/11) = 0
x - 26/44x - 720/11 = 0
44/44x - 26/44x = 720/11
18/44x = 720/11 * 44/18
x = 160


1 4 1