Jeżeli cyfry pewnej liczby dwucyfrowej zamienimy miejscami to otrzymamy liczbę o 18 większą. Znajdź liczbę początkową, jeżeli suma jej cyfr wynosi 8.
Obliczenia obowiązkowe.
Aha i jeszcze napiszcie coś takiego jak: postać ogólna liczby dwucyfrowej

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T18:49:25+01:00
X - pierwsza liczba
y - druga liczba

10x+y - dana liczba na początku

x+y=8

10y+x - liczba po zamianie


10y+x=10x+y+18
x+y=8

9y-9x=18
x+y=8 wszystko *9

9y-9x=18
9x+9y=72

9y-9x+9x+9=18+72

18y=90

y=5
x+y=8

y=5
x=8-y

y=5
x=8-5

y=5
x=3

liczba przed zamianą 35
liczba po zamianie 53
3 5 3