W pewnym gimnzajum sa 3klasy trzecie. W kalsie 3a jest 16 chlopcow i stanowia oni 50%tej klasy, a klasie 3b jest 7 chlopcow i stanowia oni 25% tej klasy , a w klasie 3c jest 12 chlopcow i stanowia oni 48% tej klasy. jaki procent uczniow stanwowia dziewczeta ? Zapisz obliczenia

2

Odpowiedzi

2010-01-18T18:45:37+01:00
Wczoraj robiłam to samo zadanie

ilość dziewczyn w IIIa 16
ilość dziewczyn w IIIb 21
ilość dziewczyn w IIIc 13

16+21+13= 50 ilość wszystkich dziewczyn

50+16+7+12= 85 ilość wszystkich uczniów


50/85= 58,8% w przybliżeniu
2010-01-18T18:50:25+01:00
16 - 50%
32 - 100%

7 - 25%
28 - 100%

12 - 48%
25 - 100%
Wszyscy = 32 + 28 + 25 = 85
Chłopcy = 35 czyli stanowią ≈ 41,18%
Dziewczęta stanowią w takim razie ≈ 58,82%