1. Pole równoległoboku jest równe 120cm². Jeden z boków ma długość 5cm, a jedna z wysokości ma długość 4cm. Oblicz długość pozostałych boków i wysokości tego równoległoboku.

2.Dwa boki i jedna z wysokości równoległoboku mają długość 10cm, a druga wysokości jest o połowę od nich krótsza. Oblicz długość pozostałych boków tego równoległoboku. Rozważ dwa przypadki.

3.
a)Przekątne rombu mają długość 6cm i 8cm, a jego wysokość wynosi 4,8cm. Oblicz długość boku tego rombu.

b)Oblicz pole równoległoboku złożonego z dwóch jednakowych trójkątów prostokątnych o przyprostokątnych długości 5cm i 4cm.

1

Odpowiedzi

2010-01-18T19:07:59+01:00
Zad.1.
P=120cm²
a=5cm

więc
h=P:a
h=120:5=24cm

Druga wysokość wynosi 24cm

P=120cm²
h=4cm
więc
a=P:h
a=120:4=30cm

Drugi bok wynosi 30cm


Zad.2.

Jeżeli boki są równoległe to:

a=10cm, h=5cm
P=axh
P=50cm²
a1=? , h1= 10cm
a1=P:h1=100:10=10cm

Drugi bok wynosi 10cm

Jeżeli boki nie są równoległe to:

a=10cm, h=10cm
P=axh
P=100cm²
a1=? , h1= 5cm
a1=P:h1=100:5=20cm

Drugi bok ma wtedy 20cm

Zad.3.a


P= (exf):2 wzór na pole rombu jak dane są przekątne
P=6x8:2=48:2=24cm²

P=axh wzór na pole rombu jak dana jest podstawa i wysokość na nią opadająca

h=4,8cm

a=P:h
a=24:4,8=5cm

Bok rombu wynosi 5cm


b)


Jedna( nie ważne która) z przyprostokątnych jest podstawą równoległoboku, a druga ( ta której nie wzięto pod uwagę wcześniej)wysokością równoległoboku. Więc.

P=axh
P=5x4=20cm²

Pole równoległoboku wynosi 20cm²

1 5 1