Odpowiedzi

2009-09-29T15:55:24+02:00
To w jaki sposób łamane są prawa człowieka i które z nich są łamane, zależy od państwa i jego ustroju. Często przyczyna ich łamania jest konieczność wybrania mniejszego zła. Przyczyny mogą być najróżniejsze: polityczne, religijne, rasowe. Doskonałym przykładem są kary śmierci stosowane w USA. Każdy człowiek ma prawo do życia a jednak sądy w niektórych stanach np. Teksasie łamią je i skazują podsądnych na karę śmierci. Jest to bardzo skuteczna walka z wzrastającą przestępczością, która postępuje w Stanach Zjednoczonych.
1 3 1
2009-09-29T15:59:11+02:00
Przykłady łamania praw człowieka:
-niewolnictwo
-dyskryminacja
-obozy koncentracyjne
-obozy pracy przymusowej
-pogromy
-przemoc
-tortury
-prześladowana
-zamachy terrorystyczne

Instytucjonalne systemy ochrony praw człowieka:
-Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
-Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowy Pakt Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych
-Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
-systemy o charakterze regionalnym: Rada Europy, Organizacja Jedności Afrykańskiej oraz Organizacja Państw Amerykańskich
-konwencja Praw Dziecka
1 5 1