Przetłumaczcie mi to ;

I am organiser of the charity event. I’m involved in activity named Jay. Collecting money for the equipment is a purpose of the ponty and activity, ares wniok will help people seriously ill and disabled to recover.
With collected money it will be possible to organize holidays and trips for sick people. Volunteers will be collecting money, noverer artist like will be time make pleasant: Afromental, Bracia, Feel, One Republic and many others. Admission is free. I’m inviting very much for this event, because it brings hope and amazing joy. Ask about support in smallest in degree ever.

Thanks

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T18:51:51+01:00
Jestem organizatorem imprezy charytatywnej. Jestem zaangażowany w działalność o nazwie Jay. Zbieranie pieniędzy na sprzęt celu Ponty i działalności, Ares wniok będzie pomagać ludziom poważnie chorym i niepełnosprawnym do odzyskania.
Z zebranych pieniędzy będzie można zorganizować wakacje i wycieczki dla chorych. Wolontariusze będą zbierania pieniędzy, wykonawcy noverer jak będzie czas umilać: Afromental, Bracia, Feel, One Republic oraz wiele innych. Wstęp wolny. Zapraszam bardzo do tej imprezy, bo przynosi nadzieję i niesamowitą radość. Zapytaj o pomoc w najmniejszym stopniu w historii.

Dzięki
2010-01-18T18:55:47+01:00
Jestem organizatorem imprezy charytatywnej. Jestem zaangażowany w działalność o nazwie Jay. Zbieranie pieniędzy na sprzęt celu Ponty i działalności, Ares wniok będzie pomagać ludziom poważnie chorym i niepełnosprawnym do odzyskania.
Z zebranych pieniędzy będzie można zorganizować wakacje i wycieczki dla chorych. Wolontariusze będą zbierać pieniądze, wykonawcy w listopadzie jak będzie czas umilać: Afromental, Bracia, Feel, One Republic oraz wiele innych. Wstęp wolny. Zapraszam bardzo do tej imprezy, bo przynosi nadzieję i radość, niesamowitą. Zapytaj o pomoc w najmniejszym stopniu w historii.

;]]