Płyty styropianowe typu FS15,używane do ocieplania ścian, mają wymiary 60cm x 100cm x 10cm. 1m³ takiego styropianu waży 15kg.
a) ile waży jedna płyta styropianu FS15?
b)wyobraź sobie, że płyty styropianowe układamy jedna na drugiej, tak aby otrzymać wieżę, która waży co najmniej 1 tonę. Jaką wysokość miałaby ta wieża?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
Zamieniam na metry
0,6*1*0,1 = 0,06 m^3

1m^3 = 15 kg
0,06 = x
x= 15 * 0,06
x=0.9 kg
b) 10 cm to wysokość tej płyty
1 plyta 0,9 kg
x plyt = 1000 kg
0,9x - 1000
x = 1112 płyt zeby ważyły tonę
1112 * 0,1 = 111,2 metra
wieza miała by 111,2 m
71 4 71
A)
0.6m×1m×0.1m= 0.06m³

0.06m³=x
1m³=15kg
x=(0.06m³×15kg)÷1m
x=0.9kg

b) 1tona=1000kg

10cm=0.9kg
x=1000kg
x=(10cm×1000kg)÷0.9kg
x=11111cm=111,11m
48 4 48