1.Napisz co należy według ciebie zmienić, by zmniejszyć bezrobocie w Polsce.

2.Zjawisko bezrobocia dotyka obecnie wielu ludzi, bez względu na wiek czy wykształcenie. Wyszukaj skutki dotyczące bezrobocia w Polsce. Sporządź na ten temat krótką notatkę.

3.Napisz, czy przejmowanie polskich firm przez zagraniczne koncerny przynosi pozytywne czy negatywne skutki dla polskiej gospodarki. Uzasadnij swoją odpowiedź.

4.Wypisz zadania organizacji współpracujących z ONZ:
FAO-
UNESCO-
WHO-

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T19:14:42+01:00
1.Powinni zmniejszyc podatek, wyzsza minimalna płaca, wiecej zwiazków zawodowych i budwanie nowych firm i przedsiebiorsw.

2.
-ikwidacja niektórych gałęzi przemysłu np. górnictwa
-zmniejszenie popytu na konkretne dobra czy usługi
-ograniczanie produkcji
-brak informacji o miejscach pracy
-przeniesienie zakładu do innego rejonu
-niedostosowane do potrzeb rynku wykształcenia pracowników
-zmiany w technologii
-ograniczenie funduszu płac przedsiębiorstw

3.Moim zdaniem podejmowanie polskich firm przez zagraniczne koncerny przynosi pozytywne skutki poniewaz, firmy prywatne działając na własny rachunek, tj. rachunek swych właścicieli, gospodarują efektywniej niż przedsiębiorstwa państwowe, bądź komunalne.

4.
FAO- polepszenia wytwarzania, wymiany i dystrybucji produktów rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa oraz zachowania zasobów naturalnych, podnoszenia konsumpcji, poprawy warunków życia na wsi

UNESCO-celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię.

WHO-zwiększenia współpracy między państwami w dziedzinie ochrony zdrowia i zwalczania epidemii chorób zakaźnych, a także ustalanie norm dotyczących składu lekarstw i jakości żywności. Organizacja dąży również do zapewnienia opieki medycznej ludności świata oraz zmniejszenia śmiertelności niemowląt.
17 4 17