Puls życia 1 podręcznik nowe wydanie 5 pytyń na stronie 133

Opisz w jaki sposób tasiemce przystosowały się do pasożytniczego trybu życia.
Wyjaśniej dlaczego gista ludzka nie ulega strawieniu w układzie pokarmowym człowieka.
Porównaj układ pokarmowy wypławka i glisty ludzkiej.
Wyjaśniej dlaczego pasożytnicze płazińce produkują bardzo dużo jaj.
Omów znaczenie płazińców i nicieni.


PROSZĘ O PILNĄ POMOC!

1

Odpowiedzi

2010-01-18T20:26:11+01:00
Zad.4
Płazińce produkują tyle jaj, ponieważ to zwiększa szanse przeżycia potomstwa. Mnóstwo jaj mogą produkować w jedzeniu, w glebie i roślinach.