Odszukaj w zdaniach podmioty:
a) wyrażone nie rzeczownikiem, lecz inną częścią mowy o znaczeniu rzeczownika,
b) wyrażone rzeczowniki, ale w dopełniaczu,
c) zawarte w formie orzeczenia.

A) Młodość ma swoje prawa.
Łaska pańska na pstrym koniu jeździ.
Deszczowa chmura nie straszy piechura.
Początek każdej rzeczy jest trudny.
Niósł ślepy kulawego.
Dwóch prowadzi, a trzeci nogi stawia.
Na moim zegarku jest już dziesiąta.
Ona mi się bardzo podoba.

B) Panowie, nie ma chwili na zastanawianie się.
Przybyło wody w rzece.
Ludzie oczekują pomocy.
Zgłosili się kilku wioślarzy.
Jest pięć łodzi.

1

Odpowiedzi

2010-01-18T23:17:25+01:00
W A. Młodosc ,Łaska
w B.Panowie, Przybyło,Ludzie,
3 1 3