Jakie szkoły musiałbyś skończyć aby wykonywać te zawody( szkoła wyższa/liceum ogólnokształcące/technikum/liceum profilowane/zasadnicza szkoła zawodowa):
1agent reklamy
2 agent ochrony mienia osób
3agent sportowy
4copywriter
5doradca inwestycyjny
6doradca pracy
pilot
7policjant
8specjalista ds.public relations
9.radca prawny
10biomasażysta
11akwizytor
12lektor
13notariusz
14logopeda
15kierowniki produkcji filmowej i telewizyjnej

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T20:26:14+01:00
Agent reklamy-liceum profilowane
policjant-liceum profilowane
akwizytor-zasadnicza szkoła zawodowa
logopeda-szkoła wyższa
notariusz-szkoła wyższa
doradca inwestycyjny-technikum
pilot-szkoła wyższa
biomasażysta-liceum profilowane
kierowniki produkcji filmowej i telewizyjnej-liceum profilowane
radca prawny-szkoła wyższa
doradca inwestycyjny-technikum
agent ochrony mienia osób-zasadnicza szkoła zawodowa
lektor-zasadnicza szkoła zawodowa
specjalista ds.public relations-liceum ogólnokształcące1 5 1