Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T19:36:44+01:00
Dane:
mr₁ = 50g
Cp₁=80%
VH₂O=450cm³=0,45dm³
dH₂O = 1g/cm³
dr₂=1,15g/cm³
MH₃PO₄ = 98g/mol

Ze wzoru na Cp obliczymy masę substancji:

Cp= (ms/mr) *100% => ms= (Cp*mr)/ 100%

ms = (80%*50g)/ 100% = 40g

mr₂ = mr₁ + dH₂O*VH₂O (obliczamy masę dodanej wody z przekształconego wzoru na gęstość mH₂O = dH₂O*VH₂O)

mr₂ = 50g + 450g = 500g

Teraz musimy obliczyć objętość powstałego roztworu:

d=m/V => Vr=mr₂/dr

Vr= 500g/1,15g/cm³ ≈ 434,8cm³ ≈ 0,43dm³

Cm=ms/M*V

Cm = 40g/ 98g/mol* 0,43dm³ = 0,95 mol/dm³

Pozdrawiam,
matteushq;)
10 4 10