Odpowiedzi

2009-09-29T22:52:14+02:00
B) (-½)³×(-½)⁴×2⁷=(-⅙)×(¹/₁₆)×128=(-¹/₉₆)×128=(-⁴/₃)=(-1⅓)

d) (-0,2)¹²×5¹²×(-1)⁻¹³=(-1)¹²×(-1)⁻¹³=1×(-1)=(-1)

e) (1½)³÷(2¼)³×3³= (²⁷/₈)×(⁶⁴/₇₂₉)×27=1×(⁸/₂₇)×27=8

f) 0,5⁶×(-0,5)⁷÷(0,05)¹³ =(-0,25)⁻¹³÷(0,05)¹³=1

Legenda:
/ = kreska ułamkowa

Nie jestem pewien co do wszystkich przykładów. :)