Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
Kwotę 700 zł wypłacono 20 banknotami po 10 zł, 20zł i 100zł. Ile bylo banknotów każdego rodzaju, jeżeli banknotów 20zł było dwa razy mniej niż 10zł?

x-ilość banknotów 100zł
y-ilość banknotów 10zł
½y-ilość banknotów 20zł

{100x+10y+20*½y=700
{x+y+½y=20

100x+20y=700
x+1.5y=20

100x+20y=700
100x+150y=2000 odejmowanie
-130y=-1300
y=10

x+1.5y=20
x+15=20
x=5

Było 10 banknotów 10zł, 5 po 20zł i 5 po 100zł
25 4 25