Odpowiedzi

2010-01-18T20:05:50+01:00
Rzeworsk, miasto w województwie podkarpackim, nad Mleczką, na Pogórzu Rzeszowskim. 16,6 tys. mieszkańców (2001).


Mapy i technologia
Mapę Polski dostarcza Zumi


Przeworsk, plan miasta

W IX-XII w. gród, wzmiankowany w XIII w. Lokowany w 1394 jako miasto prywatne. W średniowieczu miejsce słynnych jarmarków. Od XV w. stolica powiatu. 1527 ufortyfikowany w związku z częstymi najazdami Tatarów. W XVII w. ośrodek handlu i rzemiosła, szczególnie tkactwa.

W I rozbiorze (1772) zajęty przez Austrię. 1780 otwarto tu pierwszą manufakturę tkacką. W końcu XIX ożywienie gospodarcze związane z poprowadzeniem przez miasto linii kolejowej. 1895 rozpoczęła produkcję cukrownia.

W okresie międzywojennym ośrodek ruchu chłopskiego. 1933 miejsce największej manifestacji chłopskiej (tzw. marsz głodowy). Podczas okupacji rejon działalności partyzantów (AK, AL, GL, BCh), którzy udaremnili Niemcom zniszczenie miasta, zwłaszcza cukrowni i linii kolejowej. Od 1999 miasto powiatowe (powiat przeworski) .

Przemysł elektromaszynowy (filia Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Rzeszowie), drzewny, dziewiarski, spożywczy (cukrownia Przeworsk).

Zabytki: zespół klasztoru Bożogrobców - kościół Św. Ducha (1430-1473, XVI, XVIII, XIX w.), kaplica Grobu Św. (1692), dawny klasztor (XVII w.). Zespół klasztoru Bernardynów - kościół Św. Barbary (XV, XVII, XVIII, XX w.), klasztor (po 1512, XVII-XVIII w.).

Zespół klasztoru Sióstr Miłosierdzia - kościół Matki Boskiej Śnieżnej i klasztor (1780-1784). Spichlerz (1867), pozostałości murów miejskich (XVI w.), ratusz (XVII w.), pałac Lubomirskich (1823), park krajobrazowy (XIX w.), oranżeria klasycystyczna (XIX w.), dom ubogich, tzw. szpital (XIX w.), dawne zajazdy (XVIII, XIX w.), domy mieszkalne (XVIII, XIX w.), gmach sądu (1900).
2010-01-18T20:12:13+01:00
Przeworsk jest miastem typowo średniowiecznym. Rozwój przypada na schyłek gotyku. O tym świadczą monumentalne budowle, czyli dawny kościół i klasztor zakonu Bożogrobców, obecnie kościół parafialny, kościół i klasztor Bernardynów, ratusz, fragmenty murów obronnych. Z malarstwa zaś zachowały się rzeźby orad dwa freski w klasztorze Bernardynów, przedstawiające drogę krzyżową, a w kościele farnym chrzcielnica, płyty nagrobkowe Rafała Tarnowskiego i jego żony oraz obraz Tarnowskich z roku 1490.