Odpowiedzi

2010-01-18T19:51:46+01:00
Mianownik (kto?co?) -hrabia
Dopełniacz (kogo? czego?)- hrabi
Celownik (komu? czemu?) -hrabi
Biernik (kogo? co?) -hrabie
Narzędnik (kim? czym? ) -hrabią
Miejscownik (o kim? o czym?) -hrabim
Wołacz (Oo!) -hrabio
-----------------------------------------------------
Mianownik (kto?co?) -imię
Dopełniacz (kogo? czego?) -imienia
Celownik (komu? czemu?) -imieniu
Biernik (kogo? co?) -imię
Narzędnik (kim? czym? ) -imieniem
Miejscownik (o kim? o czym?) -imieniu
Wołacz (Oo!) -imię
---------------------------------------------------
Mianownik (kto?co?) -książkę
Dopełniacz (kogo? czego?) -książki
Celownik (komu? czemu?) -książce
Biernik (kogo? co?) -książke
Narzędnik (kim? czym? ) -książką
Miejscownik (o kim? o czym?) -książce
Wołacz (Oo!) -książka
-------------------------------------------------
Mianownik (kto?co?) -gimnazjum
Dopełniacz (kogo? czego?) -gimnazjum
Celownik (komu? czemu?) -gimnazjum
Biernik (kogo? co?) -gimnazjum
Narzędnik (kim? czym? ) -gimnazjum
Miejscownik (o kim? o czym?) -gimnazjum
Wołacz (Oo!) -gimnazjum
----------------------------------------------------------
Mianownik (kto?co?) -nożyce
Dopełniacz (kogo? czego?)-nożyczek
Celownik (komu? czemu?) -nożycom
Biernik (kogo? co?) -nożyce
Narzędnik (kim? czym? ) -nożycami
Miejscownik (o kim? o czym?) -nożycach
Wołacz (Oo!) -nożyce
5 5 5
2010-01-18T20:42:47+01:00
M.hrabia
D.hrabi
C.hrabiemu
B.hrabię
N.hrabią
Msc.hrabim
W.hrabio
-------------------------------------------------------
M.imię
D.imienia
C.imieniu
B.imię
N.imieniem
Msc.imieniu
W.imię
--------------------------------------------------------
M.książkę
D.książki
C.książce
B.książkę
N.książką
Msc.książce
W.książko
---------------------------------------------------------
gimnazjum odmienia się tak samo.
---------------------------------------------------------
M.nożyce
D.nożyc
C.nożycom
B.nożyce
N.nożycami
Msc.nożycach
W.nożyce
4 3 4