Odpowiedzi

2009-09-29T16:15:36+02:00
Cechy stylu biblijnego:

-paralelizm składniowy,

-patos(wzniosłość wypowiedzi),

-obecność zdań oceniających,

-inicjacja zdań od spójników,

-przezroczysta konstrukcja fabuły,


85 3 85
2009-09-29T16:17:45+02:00
*paralelizm składniowy
*prostota składniowa
* używanie imiesłowowych równoważników zdań z imiesłowem zakończonym na -łszy, -wszy.
* występowanie powtarzalnych spójników
*umieszczenie przydawki wyrażonej zaimkiem typu mój, twój, jego (zaimki dzierżawcze),
*przewaga zdań współrzędnie złożonych.
inwersje
* archaizmy
* powtórzenia
* brak epitetów
*patos - wzniosłość wypowiedzi
*oksymorony
* parantezy
68 3 68