Suma trzech liczb jest równa 68. Druga z nich jest dwa razy większa od pierwszej, a trzecia o 12 mniejsza od drugiej. Jakie to liczby?


Proszę o rozwiązanie zadania, obliczyć szukane wielkości, sprawdzić czy rozwiązanie odpowiada treści zadania i o sformułowanie odpowiedzi .

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T20:13:06+01:00
X+y+z=68
y=2x
z+12=y

x=68-y-z
y=2*(68-y-z)
z+12=y

x=68-y-z
y=136-2y-2z
y=z+12

x=68-y-z
y=45⅓-⅔z
y=z+12

x=68-(z+12)-z
y=45⅓-⅔z
y=z+12

x=68-z-12-z
y=45⅓-⅔z
y=z+12

x=56-2z
y=45⅓-⅔z
z=y-12

x=56-2*(y-12)
y=45⅓-⅔z
z=45⅓-⅔z-12

x=56-2y+24
y=45⅓-⅔z
1⅔z=33⅓/*3/5

x=56-2y+24
y=45⅓-⅔*20
z=20

x=56-2y+24
y=45⅓-13⅓
z=20

x=56-2y+24
y=32
z=20

x=56-2*32+24
y=32
z=20

x=56-64+24
y=32
z=20

x=16
y=32
z=20

Odp:Pierwsza liczba to: 16, druga liczba to:32, a trzecia liczba to: 20.

PS.Zadanie jest sprawdzone, nie ma w nim żadnego błędu :)
2010-01-18T20:16:36+01:00
Pierwsza liczba : 16
druga liczba : 16 x 2 = 32
trzecia liczba : 32 - 12 =20

16+32+20 =68
1 5 1