1)uzupełnij
równanie
a)4x=3
b)3x+5=5
c)(x drugich) = - jedna czwarta
d)-2x =-1
e)- jedna druga x=-1.5
f)x-1=0
g)- x drugich=0.25
h)2x+1=0
i)4x=-2
pokreśl licbę która jest rozwiazaniem rówanania!
a)jedna trzecia,0,-1.; 0.75
b)5;1;0;-7
c)jedna druga;1;-1;;(minus)-jedna druga; ;jedna czwarta
d)1;2;0;-1;-2
e)-3;0;1.5;3;4
f)-1;0;1;2
g)0.5;-jedna druga; -1; -0.125
h)jedna druga;-0.5;0;-1
i)o.5;-jedna/druga;0;-2
sprawdzenie
a)l=4*0.75 =3 p=3
l=p
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

1

Odpowiedzi

2010-01-18T21:54:36+01:00
A) 4x=3//4
x=3/4 (0,75)
b)3x+5=5
3x=5-5
3x=0
x=0
c)x/2=1/4 obie strony rownania razy 2
x=1/2 jedna druga
d)-2x =-1
2x=1
x=1/2
e) -1/2x=-1,5
1/2x=1,5
x=3
f)x-1=0
x=1
g)-x/2=0,25
-x/2=1/4
-x=1/2
x=-1/2
h)2x+1=0
2x=-1
x=-1/2
i)4x=-2
x=-2/4
x=-1/2
mam nadzieję że o to chodzilo i pomoglam
1 5 1