Zad 3 .pole rombu o boku 5cm i jednej z przekątnych 6cm wynosi?.

zad 4. wysokości równoległoboku są równe 6 cm i 8 cm a krótszy bok ma 9 cm. długość drugiego boku tego równoległoboku wynosi?.

zad5.kąt wewnętrzny dwunastokąta foremnego wynosi?.


za rozwiązanie tych zadań bardzo dziękuje

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T20:20:10+01:00
Zad 3 .pole rombu o boku 5cm i jednej z przekątnych 6cm wynosi?

przekątne w rombie przecinają się pod kątem prosty i w połowie długości

a/2 = 3
2d - druga przekątna
b = 5

z tw. Pitagorasa:
b² = a² + d²
5² = (6/3)² + d²
d² = 25 - 9
d = 4
2d = 8

pole rombu to iloczyn przekątnych podzielony na pół

P = 2a * 2d/2 = 2ad = 2*4*3 = 24

zad 4. wysokości równoległoboku są równe 6 cm i 8 cm a krótszy bok ma 9 cm. długość drugiego boku tego równoległoboku wynosi?.

P = a*h_a = b*h_b
9*8 = b*6
d = 12

zad5.kąt wewnętrzny dwunastokąta foremnego wynosi?

Wprowadzamy wzór na kąt n - kąta. Wystarczy wybrać jeden wierzchołek i narysować przekątne z niego do wszystkich innych. W ten sposób otrzymamy n - 2 trójkątów, których suma kątów jest równa sumie kątów wewnętrznych n - kąta. Ponieważ figura jest foremna ma wszystkie kąty identyczne:

x = 180°*(n - 2)/n
x = 180°(12 - 2)/12 = 150°

jak masz pytania pisz na pw
7 3 7