Odpowiedzi

2011-09-15T01:26:21+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

azotan(V) ołowiu(II) ... Pb(NO₃)₂
Pb + 2HNO₃ ----> Pb(NO₃)₂ + H₂
PbO + 2HNO₃ ----> Pb(NO₃)₂ + H₂O
Pb(OH)₂ + 2HNO₃ ----> Pb(NO₃)₂ + 2H₂O

chlorek baru ... BaCl₂
Ba + 2HCl ----> BaCl₂ + H₂
BaO + 2HCl ----> BaCl₂ + H₂O
Ba(OH)₂ + 2HCl ----> BaCl₂ + 2H₂O

azotan(V) potasu .... KNO₃
2K + 2HNO₃ ----> 2KNO₃ + H₂
K₂O + 2HNO₃ ----> 2KNO₃ + H₂O
KOH + HNO₃ ----> KNO₃ + H₂O

siarczek rteci(II) ...HgS
Hg + S ----> HgS
HgO + H₂S ----> HgS + H₂O
Hg(OH)₂ + H₂S ----> HgS + 2H₂O