Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T20:04:05+01:00
Komentował wydarzenia, formułował przykazania natury moralnej i religijnej, czasem określał przesłanie całego utworu. Można powiedzieć, że symbolizował ateńską społeczność, jej poglądy i system wartości. (nie uczestniczył bezpośredni w akcji)


to nie jest kopiuj-wklej z wikipedii...;/
44 3 44
2010-01-18T20:12:30+01:00

Chór w tragedii greckiej początkowo odgrywa wiodącą rolę, równorzędną z rolą aktora. Chór uczestniczył w akcji, niekiedy relacjonował ją w formie narracyjnej, stąd tragedia grecka miała wyraźnie chóralny charakter.Od czasów Sofoklesa funkcja chóru uległa znacznym przeobrażeniom. Chór nie uczestniczył bezpośrednio w akcji, zaczął ją komentować, wyrażać prawdy moralne, stanowisko widzów. Na pierwszy plan wysunęli się aktorzy. Zmniejszyła się ilość osób w chórze.Początkowo było 50 osób, Sofokles ustalił tę liczbę na 15 osób.
83 4 83