Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T20:03:09+01:00
•Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
•Polska Akcja Humanitarna - niesie pomoc ofiarom wojen i kataklizmów za granicą i w Polsce oraz uchodźcom, wspiera szkoły i ośrodki zdrowia w rejonach dotkniętych ubóstwem, prowadzi akcje edukacyjne;
•Polski Czerwony Krzyż (członek Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca) - niesie pomoc wszystkim potrzebującym, pozyskuje honorowych dawców krwi, prowadzi Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań, zapobiega chorobom zakaźnym i cywilizacyjnym, bierze udział w międzynarodowych akcjach pomocy humanitarnej;
•Caritas Polska (organizacja charytatywna Kościoła Rzymskokatolickiego) - organizuje i koordynuje działania pomocowe za granicą i w Polsce i informacyjne;
•Fundacja SOS - obejmuje opieką osoby zagrożone ubóstwem i społeczną marginalizacją, inicjuje i stymuluje akcje społeczne
•Ogólnopolska baza organizacji i instytucji działających na polu pomocy społecznej »
•Organizacje i instytucje działające na rzecz osób bezdomnych »
•Organizacje i instytucje działające na rzecz więźniów i osób opuszczających zakłady karne »
•Domy pomocy społecznej »
•Ośrodki pomocy społecznej »
•Powiatowe centra pomocy rodzinie »
•Regionalne ośrodki polityki społecznej »
•Schroniska i noclegownie »
•Oddziały i delegatury Narodowego Funduszu Zdrowia »
40 4 40
2010-01-18T20:03:51+01:00
1.Caritas ;p
2.Polski czerwony krzyż
3.Mops
4.WOŚP...
5.S.o.S
6.TPDiM
7.Solidarni z Afryka
8.Emmanuel
9.Bukowina xd
10.Niebiescy dzieciom
11.Razem
Pozdro ;**
Naj ? ;*
21 3 21
2010-01-18T20:06:59+01:00
Czerwony Krzyż
Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP)
Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej (ZHR)
Fundację Kultury
Fundację im. Fryderyka Chopina
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
polski oddział Amnesty International
ITAKA
Caritas Polska
Polska Akcja Humanitarna
Fundacja SOS
Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Fundacja Konrada Adenauera
Fundacja im. Roberta Schumana,
Fundacja Edukacja dla Demokracji
19 4 19