Rozwiń każdy punkt i wyjaśnij! Nie radzę ścągać z neta!

Błona komórkowa:
a) BUDOWA:
-ma strukturę ciągłą
-jest zbudowana z lipidów i białek
-grubość błony komórkowej około 7,5 do 10 nanometrów
-w komórkach zwierzęcych błona komórkowa jest pokryta od zewnątrz otoczką śluzową
-u bakterii i roślin występuje ściana komórkowa.

b)FUNKCJE:
Funkcje błony komórkowej:
- funkcja ochronna- glikokalis
- zdolność do odbierania bodźców dzięki nierównomiernemu rozmieszczeniu jonów dodatnich
- zdolność do odkształceń dzięki strukturze chemicznej fosfolipidów
- oddziela wnętrze komórki od środowiska dzięki zwartej budowie fosfolipidowo- białkowej
- funkcja transportowa dzięki białkom integralnym typu transporotwego i zrąbom fosfolipidów
- kompatrymentacja dzięki budowie fosfolipidowo- białkowej
- utrzymuje równowagę ciśnienia osmotycznego,
- ulegać odkształceniom, skurczom i rozkurczom,
- bierze udział w ruchu i przemieszczaniu się organelli komórkowych.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-29T22:16:12+02:00
Błona komórkowa:
a)budowa
- występują także lipidy,jak na przykład cholesterol (nie ma go w błonach komórek roślinnych i bakterii)
- lipidy tworzą podwójną warstwę-zrąb błony, białka błonowe są związane z lipidami
- białka mogą pełnić funkcję receptorów (przyłączanie cząsteczek sygnałowych z zewnątrz i przekazywanie sygnału do wnętrza komórki), wzmacniają błonę; białka transportowe tworzą kanały jonowe lub są transbłonowymi przenośnikami
- błona jest dwuwarstwową asymetryczną (każda jej warstwa ma nieco inny skład lipidów i białek,a zatem i właściwości)
-lipidy ciągle przemieszczają się w obrębie błony: dyfuzja wśród warstwy, obrót wokół osi oraz ruch flip-flop- "koziołkowanie" z jednej strony warstwy do drugiej (płynność błony komórkowej); im więcej cholesterolu, tym mniejsza jest płynność błony
-glikokaliks to cieniutka warstewka zewnętrzna utworzona przez składniki cukrowe glikolipidów (występuje tylko u zwierząt)

b)funkcje
- otacza komórkę i oddziela ją od środowiska, jednocześnie zapewniając z nim kontakt
- przez nią odbywa się wybiórczy transport substancji (selektywna przepuszczalność)
- utrzymuje różnicę stężeń niektórych jonów (liczne jony i metabolity przechodzą przez błonę tylko przy udziale białek transportowych)
- błona ma zdolność do zlewania się z inną błoną (ma to znaczenie w transporcie substancji na zewnątrz komórki-egzocytoza-oraz pobieraniu substancji do wnętrza komórki-endocytoza : pinocytoza i fagocytoza )
- funkcje błony w znacznej mierze determinują białka błonowe