2.Przyporządkuj każdemu ciału niebieskiemu odpowiadającą mu definicję i przykład,zamalowując je właściwymi kolorami.

Gwiazda Planetoida Księżyc Kometa

Ciało niebieskie Naturalny satelita Ogromne ciało
posiadające warkocz planety niebieskie świecące własnym
światłem
Niewielkie ciało
niebieskie
oblegające Słońce
pomiędzy orbitami
Marsa i Jowisza


Księżyc Halleya Juno Słońce

3.Na podstawie poniższej tabeli wykonaj polecenia

Ciało Średnia odległość od Słońca (w mln km) Okres obiegu wokół Słoń
niebieskie ca (w latach)
Merkury 57,9 0,24
Wenus 108,2 0.61
Ziemia 149,6 1,0
Mars 227,9 1,88
Jowisz 778,4 11,86
Saturn 1426,7 29,45
Uran 2871,0 84,01
Neptun 4504,3 164,79


Promień równikowy (w km) Średnica gęstość (w g/cm3) Okres obrotu wokół
2 440 5,45 własnej osi
6 052 5,25 58 dni 16h
6 378 5,25 243 dni
3 397 3,94 23h 56 min
71 492 1,34 24h 56 min
60 268 0,703 9h 56 min
25 559 1,35 10h 39 min
24 764 1,65 17h 14 min
16h 7 min

a)Uporządkuj planety od najmniejszej do największej,wpisując w odpowiednie miejscach ich nazwy
1........................................... 5............................................
2........................................... 6............................................
3........................................... 7............................................
4........................................... 8............................................

b) Podaj dwie różnice między planetami leżącymi w odległości do 230 mln km od Słońca a planetami,które leżą w większej odległości od Słońca
1...............................................
2...............................................

*4 Przyporządkuj nazwiska astronomów do podanych dokonań
Aleksander Wolszczan,Edwin Hubble,Edmund Halley,Bohdan Paczyński

Nazwisko i imię Dokonanie
odkrył,że wszechświat się rozszerza
odkrył planety znajdujące się poza Układem
Słonecznym
opracował metodę pozwalająca odkrywać planety
we wszechświecie
odkrył,że jedna z komet pojawia się w Układzie
Słonecznym regularnie co 76 lat

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T23:19:37+01:00
2.Gwiazda ( Słońce) - Ogromne ciało niebieskie świecące własnym światłem
Planetoida (Juno) - Niewielkie ciało niebieskie obiegające Słońce pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza
Księżyc (Księżyc) - naturalny satelita planety
Kometa (Halleya ) - Ciało niebieskie posiadająca warkocz


3. a)1 Merkury
2 Mars
3 Wenus
4 Ziemia
5 Neptun
6 Uran
7 Saturn
8 Jowisz

b) 1 do 230 mln km - skaliste, powyżej - olbrzymy gazowe
2 planety zewnętrzne mają więcej księżyców

4. Aleksander Wolszczan odkrył planety znajdujące się poza Układem Słonecznym
Edwin Hubble odkrył,że wszechświat się rozszerza
Edmund Halley odkrył,że jedna z komet pojawia się w Układzie
Słonecznym regularnie co 76 lat
Bohdan Paczyński opracował metodę pozwalająca odkrywać planety we wszechświecie
30 3 30