Odpowiedzi

2010-01-19T15:34:23+01:00
W Rzeczpospolitej Obojga Narodów panuje chaos, bieda, cała kultura zagrabiona przez Szwedów. Na początku prowadzono tam wojnę ze Szwecja, Turcją, Moskwą później wybuchło powstanie kozackie na Ukrainie, potop szwedzki i wojna z Moskwą. Niedawno zawarto rozejm z Moskwą w Andruszkowie, ustalono, że granica między tymi dwoma państwami będzie przebieać
57 4 57