Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T20:08:31+01:00
ODMIENNE:
Zaimek
Przymiotnik
Liczebnik
Czasownik
Rzeczownik

NIEODMIENNE:
Przysłówek
Przyimek
Spójnik
Partykuła
Zaimek Przysłowny

CZĘŚCI ZDANIA:
Podmiot
Orzeczenie
Dopełnienie
Okolicznik
2010-01-18T20:08:33+01:00
Odmienne- przymiotnik, liczebnik, rzeczownik, zaimek
części zdania- przydawka, okolicznik, podmiot, orzeczenie
2010-01-18T20:09:51+01:00
Odmienne:
Przymiotnik
czasownik
rzaczownik
liczebnik
zaimek
nieodmienne:
przysłówek,
przyimek
partykuła
wykrzyknik
spójnik