Odpowiedzi

2010-01-18T20:24:25+01:00
Zawdzięczamy Kochanowskiemu nowoczesny język poetycki,bogactwo nowych form;gatunkowych ,wersyfikacyjnych,stylistycznych.Utrwalił wiersz sylabiczny o szerokiej skali nastrojów:od żartu do miłosnego wyznania , poważnej tonacji modlitewnej ,przestrogi , rozpaczy.Był wyrazicielem ponadczasowej wiary w harmonię świata,prawa natury ,możliwości ludzkiego umysłu.Patriotyzm cenił najbardziej ,chociaż wierzył ,że poezja przynosi nieśmiertelną sławę.
Do najwybitniejszych dzieł J. Kochanowskiego należą: Fraszki ,Pieśni ,Treny ,Psałterz Dawidów ,dramat Odprawa posłów greckich i poemat humanistyczny pt.Zuzanna.
7 2 7