Jaką pracę musimy wykonać, aby ciało o masie m=10 kg przesunąć ze stałą prędkością po poziomym torze na odległość s=20 m, przy założeniu, że współczynnik tarcia pomiędzy ciałem a podłożem f=0,2?

proszę o pełne rozwiązanie

1

Odpowiedzi

2010-01-19T15:17:32+01:00
W załączniku

Aby przesuwać ciało ruchem jednostajnym należy zrównoważyć siłę tarcia
30 4 30