KOCHANI UCZNIOWIE
TYM RAZEM CHCIAŁAM WAS PROSIĆ O ZNALEZIENIE INTERESUJĄCEJ FOTOGRAFII W INTERNECIE I OPISANIU JEJ PO ANGIELSKU
PAMIĘTAJCIE, ŻE OPISUJĄC RYSUNEK UŻYWAMY CZASU PRESENT CONT
PONIŻEJ ZNAJDZIECIE POTRZEBNE WYRAŻENIA

The Picture shows a busy street In the city centre…..
I can see a group of people sitting around a table, having a meal..

The man in the middle of the picture is wearing a strange hat……
I think the grandmother isn’t very happy…..

In the picture……..
In the middle of…
On the left…
On the right….
In the bottom / top – left corner…..
In the foreground…..
In the background….
I can see…..
The woman looks very happy…
It looks as if she’s enjoying lying on the beach….
They could be close friends…
They seem to be celebrating something…
It’s probably a wedding party..

TRZEBA WIEDZIEĆ, że czasem
gramatycznym stosowanym przy opisywaniu rysunku, fotografii czy
ilustracji jest Present Continuous. Mówimy tak, jak byśmy opisywali
to, co naprawdę w danej chwili widzimy, jak byśmy uczestniczyli w tych wydarzeniach. Swoją wypowiedź trzeba też umiejętnie przed-
stawić, żeby nie była chaotyczna. Opisując to, co widzimy, zacznijmy
od rzeczy ogólnych(np."the picture shows a family on holidays"). Po-
tem przejdźmy do opisywania szczegółów ilustracji (np. "they are sty-
ing in a beautiful house at the seaside") i naszej interpretacji (np.
"they must be enjoying themselves because they are smiling"). Na sa-
mym końcu dobrze jest wyrazić swoją opinię i wrażenia z oglądanego
materiału ilustracyjnego (np. "I like this picture and its atmosphere
because it's summer and I would like to be on holiday now") - opisać
czynności, postacie i tło.
POWODZENIA NA PRACE CZEKAM DO 5 LUTEGO
prosze o dołączenie opisywanego zdjęcia

1

Odpowiedzi

2010-01-18T20:31:04+01:00
On this WONDERFUL picture there is Simpson Family. They're sitting on a sofa. On the left there is Homer. Next to him there's sitting his wife, Marge - she's got big, blue hair. Next to mum, there is sitting Lisa - the oldest daughter. Next to Lisa there is sitting the littlest daughter and a kid called Maggie. Next to Maggie there is Bart, Marge and Homer's son. It's really SUPER picture. It's looks silly but it's funny.