Odpowiedzi

2010-01-18T20:37:45+01:00
Skorzystamy tu z zależności że przekątne w rombie przecinają się na połowy pod kątem prostym.
Bok trójkąta (½ rombu) będzie wynosić 4cm a wysokość 2√3. Ze wzoru na wysokość w trojkącie równobocznym h=a√3÷2
2√3=4√3÷2
wynika że mamy tu do czynienia z dwoma takimi trójkątami więc kąty ostre bd wynosić po 60° a rozwarte po 120°
2010-01-18T23:07:09+01:00
Dziś już chyba rozwiązywałem to :)
dzielimy romb na dwa równe trójkąty
a = 4√3
h = ½ * 4
Zauważamy, że wychodzą 3 kąty po 60 stopni
Kąty przy podstawie podwajamy i wychodzą w końcu 2 kąty po 120 stopni i 2 po 60 stopni.