Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T20:21:58+01:00
'Być dobrym jak chleb' oznacza, bycie człowiekiem prawym i sprawiedliwym, uczciwym, prawdomównym. Dobry jak chleb, był Jezus, co słyszymy w słowach jednego z psalmów 'Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego kościoła'. Człowiek 'dobry jak chleb' to osoba idealna, bez skazy i grzechu. Osoba, która pomaga innym, jest dobra, bezinteresowna. Przykładem takiej osoby, może być papież Jan Paweł II, misjonarze, wolontariusze różnych fundacji charytatywnych, lub święty Brat Albert, który całkowicie oddał się Matce Boskiej, swoje bogactwo rozdał wśród biednych, żył w ubóstwie, by pomóc tym, którzy potrzebują pieniędzy on niego .
46 3 46
2010-01-18T20:32:14+01:00
Powinno się być dobrym jak chleb; powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny.

Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii: czyż Jego miłość mogłaby obmyśleć jeszcze coś piękniejszego? Skoro jest Chlebem i my bądźmy chlebem. Skąpy jest ten, kto nie jest jak On. Dawajmy siebie samych.
24 4 24
2010-01-18T23:53:52+01:00
,,Powinno być się dobrym jak chleb" rozumiem to tak, że powinniśmy być czyści jak chleb, żyć bez popełniania grzechów. Szanować wszystko wokoło . Modlić się abyśmy byli dobrzy jak chleb bo to czysty baranek boży.
13 3 13