1) wymień różnice w budowie komórek bakterii, roślin i zwierząt
2) wymień nazwy elementów występujących we wszystkich rodzajach komórek
3) wyjaśnij w której organelli komórkowej zachodzi proces fotosyntezy
4) wskaz gdzie w komórce powstają białka
5) podaj lokalizacje materiału genetycznego w różnych rodzajach komórek

1

Odpowiedzi

2009-10-01T13:33:05+02:00
Komórka jądrowa zwierzęca zbudowana jest z następujących organelli:
- jądro komórkowe,
- rybosomy,
- aparat Golgiego,
- cytoplazma podstawowa,
- błona komórkowa,
- siateczka śródplazmatyczna,
- mitochondrium

Komórka jądrowa roślinna zbudowana jest z takich samych organelli, ale dodatkowo ma jeszcze w swej budowie:
- ścianę komórkową,
- chloroplasty,
- wakuole (wodniczki)

W skład komórki bezjądrowej (bakteryjnej) wchodzą:
- plazmidy,
- genofor,
- cytoplazma podstawowa,
- rybosomy,
- otoczka śluzowa,
- ściana komórkowa,
- rzęska,
- błona komórkowa.

Podsumowując - wszystkie komórki jądrowe mają: jądro komórkowe, cytoplazmę podstawową, błonę komórkową, mitochondria, siateczkę śródplazmatyczną, rybosomy i aparaty Golgiego, a komórki roślin dodatkowo celulozową ścianę komórkową, chloroplasty i wakuole. Do struktur charakterystycznych dla komórek bezjądrowych należą genofor, plazmidy, otoczka śluzowa i rzęska.

Proces fotosyntezy zachodzi w komórkach roślinnych. Miejscem przebiegu fotosyntezy jest chloroplast.

63 4 63