Odpowiedzi

  • zoa6
  • Początkujący
2010-04-17T16:02:36+02:00
Katolicki kościół farny to najstarszy kościół w piotrkowie trybunalskim. Powstał on prawdopodobnie w drugiej połowie XIII wieku. Pierwszym dowodem istnienia fary jest dokument z 1349 roku , w którym wspominany jest tutejszy pleban. Po przeprowadzeniu naukowych badań , stwierdzono , że mury kościoła pochodzą z końca XIV i początku XV wieku.Wystawiono w tedy jednonanową świątynię z potężną wieżą od frontu. Prezbiterium było początkowe krótsze , przedłużono je w XVI wieku. Od strony południowej i północnej zostały dobudowane do kościoła kaplice . Kościół farny był miejscem nabożeństw sejmowych , a później trybunalskich , w nim również odbywały się synody duchowieństwa prowincji gnieździńskiej. Kościół jest zbudowany z wypalonej cegły , w większej części otynkowany i wzmocniony na zewnątrz skarpami. Większość okien zachowała formę ostrołukową .Od zachodu wznosi się gotycka siedmiokondygacyjna wieża z przełomu XIV i XV wieku o 55 metra wysokości , którą ujmują z dwóch stron trójskokowe skarpy. Wieża ma półkoliste i ostrołukowe okna , a także na różnych poziomach strzelnice.
Już ponad 5 wieków co wieczór dzwon piotrkowskiej fary kilkakrotnym uderzeniem przypomina poległych w 1444 roku w bitwie pod Warną.

Mam nadzieje że pomogłam.
1 1 1