Zad.1
Jeden z kątów trójkąta równoramiennego ma miarę 100 stopni.Jakie są miary pozostałych kątów tego trójkąta?
Zad.2
Dwa kąty trójkąta mają podane miary.Czy ten trójkąt jest równoramienny?
a) 65 stopni i 50 stopni b)60 stopni i 55 stopni c)60 stopni i 60 stopni
Nie podawać samych wyników.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T20:23:58+01:00
Zad 1)
a = 100 st.
180 st. - 100 st. = 80 st.
2b = 80 st.
b = 80 st. : 2 = 40 st.

Zad 2)
a) jest równoramienny, gdyż dwa kąty mają po 50 st., a jeden ma 65 st.
b) nie jest równoramienny, tylko różnoboczny
c) nie jest równoramienny, tylko równoboczny
2010-01-18T20:24:31+01:00
Zad.1
Pozostałe kąty mają po 40 stopni
Zad.2
a) tak
b) nie
c) będzie równoboczny
2010-01-18T20:24:49+01:00
W zadaniu 2 c) jest równoramienny czyli może być równoboczny