Piotr przyłożył ucho do stalowej szyny kolejowej.W odległości 1084 m od Piotra jego kolega Tomek uderzył mocno w szynę młotem.Dźwięk biegnący w szynie dotarł do Piotra 3 sekundy wcześniej niż dźwięk biegnący w powietrzu.Jaka jest szybkość dźwięku w stali,leżeli szybkość dźwięku w powietrzu wynosi 340 m/s?

1

Odpowiedzi

2010-01-18T21:09:40+01:00
Dane:
s=1084m
v=340m/s
t=1084m/340m/s=3,2s
Dane:
t=0,2s
s=1084mv=s/t = 1084m/0,2s = 5420m/s