Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T20:34:57+01:00
Lokalne ośrodki władzy polskiej:
W 1918r. początkowo kształtowały się w Polsce jedynie lokalne ośrodki władzy np.
Rada Regencyjna (działała od 1917r.) –Warszawa
Polska Komisja Likwidacyjna – Kraków
Rada Narodowa – Śląsk Cieszyński
Tymczasowy Komitet Rządzący – Lwów
Naczelna Rada Ludowa – Poznań
Rada Delegatów Robotniczych – Lublin, Sosnowiec, Warszawa
Tymczasowy rząd Ludowy
6/7 XI 1918 postał w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej
Stworzyli go pod kierownictwem Ignacego Daszyńskiego socjaliści z PPS i PPSD oraz lewica ruchu ludowego i część zwolenników Józefa Piłsudskiego
Rząd dążył do przejęcia władzy w całej Polsce
Powstanie rządu centralnego:
10 XI 1918 Piłsudski przybywa do Warszawy i obejmuje dowództwo nad polskim wojskiem
14 XI 1918 Piłsudski przejął władzę, rząd Daszyńskiego podporządkowuje mu się
18 XI 1918 powstał w Warszawie pierwszy polski rząd centralny z premierem Jędrzejem Moraczewskim
22 XI 1918 Piłsudski staje się tymczasowym Naczelnikiem Państwa
Zakończenie konfliktu między polską prawicą i lewicą:
1919r. Ignacy Paderewski przybywa do kraju i rozstaje premierem. Kończy to konflikty między lewicą i prawicą.
Komitet Narodowy Polski w Paryżu podporządkowuje się rządowi i rozwiązuje się
Podstawy ustrojowe państwa:
II Rzeczpospolita była państwem demokratycznym
Wprowadzono:
- równe prawa bez względu na narodowość, wyznanie czy płeć
- powszechne prawo wyborcze
- ośmiogodzinny dzień pracy
- ustawy socjalne (ubezpieczenie na czas choroby)
Główne siły polityczne:
Związek Ludowo-Narodowy (narodowa demokracja, ugrupowania prawicy)
Ruch ludowy (PSL- Piast, PSL- Wyzwolenie, PSL- Lewica)
Socjaliści (PPS)
Partie mniejszości narodowych (żydowskie, ukraińskie, niemieckie)
Komunistyczna Partia Robotnicza Polski przekształcona w Komunistyczną Partię Polski
Konstytucja Marcowa
1919 -pierwsze wybory parlamentarne, zwycięstwo odniósł Związek Ludowo Narodowy
Wyłoniono Sejm Ustawodawczy , który uchwalił 17 III 1921 konstytucję marcową
Ustrój parlamentarno- gabinetowy
Władza zwierzchnicza należy do narodu , przewaga władzy ustawodawczej nad wykonawczą
Parlament zyskuje prawa ustawodawcze i kontrolne
Prezydent wybierany na 7 lat przez Zgromadzenie Narodowe (jego pozycja była ograniczona przez sejm)

7 3 7