Odpowiedzi

2010-01-18T20:31:58+01:00
Dobrodziejstwa:
wszystko mamy blisko,
nowe wynalazki ułatwiające nam życie
lekarstwa
szkoły

Nie zyjemy w buszu\ZAGROŻENIA
Degradacja gleb;
Zanieczyszczenia odpadami;
Zagrożenie wynikające z istnienia azbestu w środowisku przyrodniczym
Hałas i wibracje w środowisku;
Zagrożenie promieniowaniem;
4 3 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T20:32:18+01:00
Zagrozenia:
- zanieczyszczenie srodowiska
- niszczenie przyrody, np wycinka lasow
- podzial na biedne i bogate dzielnice
-niszczenie zabytkow architektury
-niszczenie pomnikow przyrody

Dobrodziejstwa:
-powstawanie nowych mieszkan
-rozwoj gospodarki
-powstawanie nowych miejsc pracy
-rozwoj nauki
- unowoczesnianie wsi, tj dawanie wszystkim ludziom rownych szans na nauke rozwoj itd
3 5 3
2010-01-18T20:33:12+01:00
-Dzięki cywilizacji życie jest łatwiejsze
-Praca jest bezpieczniejsza
-Rozwój medycyny, który przyszedł wraz z postępem cywilizacji, pomaga nam przezwyciężać choroby, które kiedyś były śmiertelne
-Poziom wykształcenia ludzi jest wyższy
-Przemieszczanie się w dużych odległościach, jest łatwiejsze

Wady:
-Skażenie powietrza, żywności.
-Wzrastająca ilość chorób cywilizacyjnych
-Odizolowanie się ludzi, od społeczeństwa
-Otyłość
-Niesportowy tryb życia ludzi
3 3 3