1) Rozłóż liczby a i b na czynniki pierwszea nastepnie wyznacz NWW(a,b) i NWD(a,b)

a) a=24, b=60

b) a=429, b=143

c) a=105, b=187

2) Zapisz liczbe w postaci ułamka zwykłego.

a) 1,(5)
b) 1.0(5)
c) 1,(05)
d) 10,(51)
e) 0,(189)
f) 0,1(89)

DAM NAJ

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T02:52:06+01:00
1)
a) 24:2=12:2=6:2=3:3=1
60:2=30:2=15:3=5:5=1
NWD=2*2*3=12
NWW=24*5=120
b) 429:3=143:11=13:13=1
143:11=13:13=1
NWD=11*13=143
NWW=429
c) 105:3=35:5=7:7=1
187:11=17:17=1
NWD=brak
NWW=105*11*17

2)
a) 14/9
10x=15,55555...
x=1,555555....
9x=14 /:9
x=14/9
b) 95/90
100x=105,55555...
10x=10,555555...
90x=95 /:90
x=95/90
c) 104/99
100x=1,050505..
x=1,050505..
99x=104 /:99
x=104/99
d)1041/99
100x=1051,5151...
x=10,515151...
99x=1041 /:99
x=1041/99
e)189/999
1000x=189.189189...
x=0,189189../
999x=189 /:999
x=189/999
f) 188/990
1000x=189,898989...
10x=1,898989...
990x=188 /:990
x=188/990