Napisz wzory sumaryczne, strukturalne i reakcje otrzymywania następujących związków chemicznych
1.tlenku rtęci (I)
2.tlenku żelaza (II)
3.tlenek chromu (III)
4.tlenek węgla (IV)
5.tlenek siarki (IV)
6.tlenek siarki (VI)
7.tlenek azotu (IV)
8.tlenek fosforu (III)
9.tlenek węgla (II)

10.kwasu siarkowego (VI)
11.kwasu ortofosforowego (V)
12.kwasu węglowego
13.kwasu chlorowodorowego
14.kwasu azotowego (V)
15.kwasu siarkowodorowego
16.zasady sodowej
17.zasady magnezowej
18.wodorotlenku glinu

1

Odpowiedzi

2013-01-08T11:41:19+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Wzory strukturalne w załączniku

1) Hg2O ... 4Hg + O2 ---> 2Hg2O
2) FeO ... 2Fe + O2 ---> 2FeO
3) Cr2O3 ... 4Cr + 3O2 ---> 2Cr2O3
4) CO2 ... C + O2 ---> CO2
5) SO2 ... S + O2 ---> SO2
6) SO3 ... 2S + 3O2 ---> 2SO3
7) NO2 ... N2 + 2O2 ---> 2NO2
8) P4O6 ... 4P + 3O2 ---> P4O6
9) CO ... 2C + O2 ---> 2CO
10) H2SO4 ... SO3 + H2O ---> H2SO4
11) H3PO4 ... P4O10 + 6H2O ---> 4H3PO4
12) H2CO3 ... CO2 + H2O ---> H2CO3
13) HCl(aq) ... HCl(g)--H2O--> HCl(aq)
14) HNO3 ... N2O5 + H2O ---> 2HNO3
15) H2S(aq) ... H2S(g) --H2O-->H2S(aq)
16) NaOH ... Na2O + H2O ---> 2NaOH
17) Mg(OH)2 ... MgO + H2O ---> Mg(OH)2
18) Al(OH)3 ... AlCl3 + 3KOH ----> Al(OH)3 + 3KCl