Odpowiedzi

2010-01-18T20:30:39+01:00
Były to słabe czasy dla Polski. Ta dynastia nie dbała wogóle o polityke naszego kraju. W skarbcu zaczynało brakować złota. W kraju jedynie rozwijała się lekko kultura, poniewaz to właśnie król August docenił Jana Sebastiana Bacha. Poza tym prawdopodobnie przez panowanie Sasów doszło do rozebrania Polski przez zaborców
13 4 13
2010-01-18T20:39:45+01:00
Dążyli
do ustanowienia w Polsce monarchii dziedzicznej, ściślejszego związania
RP z Saksonią i zastąpienia unii personalnej, unią realną. Do tradycji
polsko – saskiej nawiązywała konstytucja 3 maja, która w artykule VII
przewidywała przekształcenie polski w monarchię dziedziczną pod berłem
Wettynów: Po Stanisławie Auguście tron Polski miał przypaść elektronowi
saskiemu, wnukowi Augusta III, Fryderykowi Augustowi III. Był on
później sprzymierzeńcem Napoleona i w 1807 roku otrzymał tron Księstwa
Warszawskiego, który jednak stracił w 1815 roku. P
6 3 6