Mam znaleźć odpowiedzi na :
1.Czego uczymy się na lekcjach religii ?
2. Po czym poznali Jezusa uczniowie ?
3. Kto jest uczniem Jezusa ?
4. Czego oczekuje od nas Jezus ?
5. Czego oczekiwali uczniowie od Jezusa ?
6. Jakie wyzwolenie przyniósł Jezus ?
7. W jaki sposób Bóg daje sie poznać ?
8. Wyjaśnij co to są talenty.

1

Odpowiedzi

2009-09-29T17:55:36+02:00
1. Na lekcjach religii uczymy się o Bogu.
2. Uczniowie poznali Jezusa po jego dobrych uczynkach np. przywrócenie do życia zmarłej dziewczynki, która zmarła ciężko chorując.
3. Uczniem Jezusa jest każdy z nas.
4. Jezus oczekuje od nas dobrych czynów i wiary w Boga.
5. Uczniowie oczekiwali od Jezusa głoszenia Ewangelii.
6. Jezus dał nam życie na ziemi i przez swoją mękę i śmierć na krzyżu złagodził grzech, który kiedyś popełnił Adam i Ewa.
7. Bóg daje się poznać przez objawienia.
8. Talenty jest to dar od Boga.