Odpowiedzi

2010-01-18T20:41:23+01:00
Korzystne cechy tworzyw sztucznych to między innymi:

- łatwość formowania przedmiotów o skomplikowanych kształtach,
- mała gęstość, wynosząca dla większości tworzyw 0,8÷1,5 g/cm3, a dla tworzyw o budowie komórkowej - poniżej 0,15 g/cm3,
- korzystny stosunek wytrzymałości mechanicznej do ciężaru właściwego, jest to tzw. wytrzymałość właściwa,
- dobre właściwości mechaniczne i często bardzo dobre - elektroizolacyjne,
- dobra lub bardzo dobra odporność chemiczna oraz wysoka odporność na działanie wody,
- dobry wygląd otrzymanych przedmiotów (barwa, połysk, faktura powierzchni)
- duża żywotność bez konieczności konserwacjiCechy niekorzystne:

- wytrzymałość mechaniczna gorsza niż metali (ale kompozyty szklane lub węglowe mają ją zbliżoną) - w porównaniu ze stalami: wytrzymałość 20÷30 razy mniejsza, udarność 20÷50 razy mniejsza,
- duże pełzanie - większe niż metali,
- mała stabilność właściwości wytrzymałościowych oraz skłonność do przechodzenia w stan kruchości podczas dłuższego oddziaływania zmiennych temperatur,
- mała stabilność kształtu wynikająca z małej sztywności (20 ÷ 200 razy mniejszej niż sztywność stali),
- duża rozszerzalność cieplna - 5 ÷ 20 razy większa niż stali,
- mała twardość (w porównaniu ze stalami 10 ÷ 100 razy mniejsza),
- mała odporność cieplna - zwykle 60 ÷ 150 °C, wyjątkowo 200 ÷ 300 °C (tworzywa fluorowe, poliamidy), są również tworzywa sztuczne odporne na temperaturę powyżej 300 °C.