` Zadanie 1 :
OOblicz masę atomową wapnia wyrażonąw gramach ,znając jego masę atomową . (Ca 40,078 u ~ 40u)

` Zadanie 2 :
Oblicz masę atomową pierwiastka chemicznegowyrażoną w jednostkach masy atomowej ,wiedząc ,że masa jego atomu wyrażona w gramach jest równa 3,35*10-23 g ( --------> to -23 jest takie jakby w potędze , na górze takie . dołączę załącznik jak to wygląda . ) Podaj nazwę tego pierwistka .

DO WSZYSTKICH ZADAŃ PROSZĘ O OBLICZENIA !
Z góry dzięki . ; ))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T21:21:30+01:00
` Zadanie 1 :
OOblicz masę atomową wapnia wyrażonąw gramach ,znając jego masę atomową . (Ca 40,078 u ~ 40u)

` Zadanie 2 :
Oblicz masę atomową pierwiastka chemicznegowyrażoną w jednostkach masy atomowej ,wiedząc ,że masa jego atomu wyrażona w gramach jest równa 3,35*10-23 g ( --------> to -23 jest takie jakby w potędze , na górze takie . dołączę załącznik jak to wygląda . ) Podaj nazwę tego pierwistka .

1)
atomowa jednostka masy wynosi

1 u = 1,66 * 10⁻²⁴ g

ponieważ masa atomu wapnia Ca wyrażona w u wynosi 40,
stąd masa wyrażona w gramach wyniesie

40 u = 40 * 1,66 * 10⁻²⁴ g = 66,4 * 10⁻²⁴ g

2)
tutaj obliczenia prowadzimy odwrotnie - masę atomu wyrażoną w gramach dzielimy przez 1,66 * 10⁻²⁴ g i otrzymujemy masę atomu wyrażoną w atomowych jednostkach masy [u]:

3,35 * 10⁻²³ g / 1,66 * 10⁻²⁴ g = 33,5 * 10⁻²⁴ g / 1,66 * 10⁻²⁴ g =
= 20,18 u

z obliczeń wynika, że jest to atom neonu Ne
2 3 2